Objednávka balíka Žltý Anjel Assistance

Sme radi, že ste sa rozhodli zveriť Váš osud v prípade nepriazne na cestách do našich rúk.
Prosím vyplňte údaje o Vás a vašom vozidle.

Balík asistenčných služieb:Rodinné šťastie (90€)

Údaje o zákazníkovi

Osobné údaje

Meno / Spoločnosť (povinné) *

Mobil (povinné) *

E-mail (povinné) *

Adresa

Ulica (povinné) *

PSČ (povinné) *

Mesto (povinné) *

Údaje o spoločnosti

IČO

 

IČ DPH

Údaje o vozidle 1

Údaje o osobe k tomuto vozidlu sú totožné s údajmi o zákazníkovi

Osobné údaje majiteľa vozidla

Meno / Spoločnosť (povinné) *

Mobil (povinné) *

E-mail (povinné) *

Adresa majiteľa vozidla

Ulica (povinné) *

PSČ (povinné) *

Mesto (povinné) *

Vozidlo

Značka a model vozidla (povinné) *

EČV vozidla (povinné) *

 

VIN číslo karosérie podľa TP (povinné) *

Údaje o vozidle 2

Údaje o osobe k tomuto vozidlu sú totožné s údajmi o zákazníkovi

Osobné údaje majiteľa vozidla

Meno / Spoločnosť (povinné) *

Mobil (povinné) *

E-mail (povinné) *

Adresa majiteľa vozidla

Ulica (povinné) *

PSČ (povinné) *

Mesto (povinné) *

Vozidlo

Značka a model vozidla (povinné) *

EČV vozidla (povinné) *

 

VIN číslo karosérie podľa TP (povinné) *

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (povinné) *